Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tmi Mikko Saastamoinen

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 25.3.2018.

Rekisterinpitäjä
Tmi Mikko Saastamoinen, Y-tunnus: 2905347-2

Lindkoskentie 107, 07840 LINDKOSKI

Rekisterin nimi
Asiakaskortisto

Rekisterin tarkoitus
Asiakaskortiston ylläpito, asiakkaiden hyvinvoinnin edistäminen, täysipainoisen hierontapalvelun tuottaminen

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, hoitohistoria (käytetyt menetelmät ja hoidon toteutus), asiakkaan terveydentila

Tietolähteet
Asiakas itse, lääkärin lausunnot ja muut terveydenhuollon palveluita antavat toimihenkilöt

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Mikko Saastamoinen
Sähköposti: info@mikkosaastamoinen.fi
Puhelin: 040 1759539

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta

Tietojen suojaus
Manuaalinen aineisto lukitussa tilassa aakkosjärjestyksessä lukitussa kaapissa. Nettiajanvarauksen digitaalisten tietojen (nimi, sähköposti ja puhelinnumero) tietosuojauksesta vastaa Vello.fi